Cách kiểm tra xem Key Windows 10, 11 bản quyền đang dùng

Hướng dẫn cách kiểm tra xem Key Windows 10, 11 bản quyền đang dùng là gì? Cách tìm mã Windows product key của windows 10, 11 là bản quyền hay crack.

Cách kiểm tra xem lại Product Key của Windows 10, 11

Cách 1: Kiểm tra Product Key của Windows 10, 11 bằng Windows PowerShell

Bước 1: Nhập “Windows PowerShell” vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và chọn Run as administrator để mở PowerShell bằng quyền quản trị viên.

Cách mở Windows PowerShell trên Windows 10, 11

Cách mở Windows PowerShell trên Windows 10, 11

Bước 2: Nhập lệnh kiểm tra xem Key Windows sau đây:

(Get-WmiObject –query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey

Nhấn Enter

Lệnh kiểm tra xem Key Windows bản quyền đang dùng

Lệnh kiểm tra xem Key Windows bản quyền đang dùng bằng PowerShell

Bước 3: Văn bản được hiển thị ở định dạng sau: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX là Mã Key Windows bản quyền đang dùng.

Cách xem key Windows 11 bản quyền hay Crack

Cách xem key Windows 11 bản quyền hay Crack

 

Cách 2: Kiểm tra Product Key của Windows 10, 11 bằng Command Prompt

Bước 1: Nhập “cmd” vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ và click vào Run as administrator, How to find windows key from command prompt:

Cách mở cửa sổ lệnh Command Prompt - cmd

Cách mở cửa sổ lệnh Command Prompt – cmd

Bước 2: Nhập lệnh kiểm tra Product Key Windows 10, 11 như sau:

wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

Nhấn Enter.

Lệnh kiểm tra Key Windows 10, 11 kích hoạt bản quyền bằng cmd

Lệnh kiểm tra Key Windows 10, 11 kích hoạt bản quyền bằng cmd

Bước 3: Văn bản được hiển thị ở định dạng sau: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX là Mã Product Key Windows bản quyền đang dùng.

Key Windows 10, 11 kích hoạt bản quyền bằng cmd

Key Windows 10, 11 kích hoạt bản quyền bằng cmd

Lợi ích của việc xem Product Key của Windows 10, 11

  • Giúp bạn kiểm tra được License hệ điều hành Windows bạn đang sử dụng trên máy tính để bàn PC hoặc Laptop là: Bản quyền hay Crack.
  • Giúp bạn lưu trữ được Product Key Windows bản quyền trên máy tính Windows 10, 11 phòng khi trường hợp máy tính cần kích hoạt Windows ở một số trường hợp lỗi Windows.
5/5 - (6 bình chọn)
Bình luận (0 bình luận)

Danh mục sản phẩm

0975.248.626